Training

Toon rijdt zowel eigen springpaarden alsook springpaarden voor eigenaren. U heeft de mogelijkheid Uw paard volledige training te geven en vanaf de eerste sprong tot ieder gewenst niveau te laten opleiden, waarbij de grens bepaald wordt door het talent van Uw paard. In overleg kunnen er dan afspraken worden gemaakt omtrent mogelijke verkoop van Uw paard, indien U dat wenst.

Idullah Toon gaat niet voor het snelle succes bij een jong paard, maar kiest voor een goede basistraining en opleiding aangepast aan het niveau van het paard. Dat doet hij al jarenlang en bepaald niet zonder succes. Paarden uit de stallen van Toon zijn tot ver over onze landsgrenzen verkocht en springen tot op het allerhoogste niveau. Hier mogen in ieder genoemd worden Quito’s Son, Vocas, Stallone, Jashar, een nakomeling van Emilion, succesvol in de Verenigde Staten, en de Carthago dochter Celebration Z die in Finland en Scandinavië op 1.50 meter niveau acteert.

Toon nodigt U van harte uit om met hen contact op te nemen indien U denkt een talentvol springpaard te bezitten. Na één of meerdere maanden trainen zal hij U zeker kunnen vertellen of het zinvol is om Uw paard verder op te leiden tot een hoger niveau.

Heeft u interesse neem dan contact met ons op